CCS international s.r.o.

English

W E B O V Á   P R E Z E N T A C E

b e z   r e d a k č n í h o   s y s t é m u


 

 

 V z h l e d   s t r á n e k

Vzhled stránek je možné realizovat jedním z následujících možností:

Realizace stránek

Cena stánek vytvoření webové presentace bez redakčního systému 10.000,-

Cena hostingu na serverech CCS International je 1.200,- ročně bez DPH (DPH je 20%).

Některé realizované webové presentace