CCS international s.r.o.

English

O U T S O U R C I N G


 

Stalo se Vám již někdy, že jste rychle potřebovali servisní služby, ale neměli jste čas firmu si proklepnout a oni k Vám poslali někoho takového? S námi se Vám to nestane!!!

Jaké jsou výhody OUTSOURCINGU oproti jednorázovému servisnímu zásahu?

Jaké jsou výhody OUTSOURCINGU oproti vlastnímu IT zaměstnanci?

Jak probíhá zavedení outsourcingových služeb?

Naprosto individuálně podle velikosti a potřeb zákazníka, většinou však víceméně podle tohoto scénáře:

  1. Úvodní obchodní jednání, hrubé seznámení se současnou strukturou IT a potřebami zákazníka, diskuze o tom, kam by se chtěl ubírat, nástin našich možností a zkušeností, nástin termínů pro splnění dalších kroků.
  2. Detailní seznamování s problematikou ve spolupráci se stávajícím správcem (pokud existuje), monitorování potřeb a náročnosti (technologie, dopravní obslužnost atd.).
  3. Návrh servisní smlouvy, upřesňování podrobností, akceptace smlouvy a tím přenesení odpovědnosti.
  4. Empiricky vypozorovaným jevem je, že v počátku spolupráce dochází k realizaci dohodnutých plánů a inovací vyplynuvších z předchozích bodů. Např. většina firem přistupuje na outsourcing v momentě, kdy potřebuje on-line propojit své pobočky a uvědomuje si, že potřebuje někoho, kdo bude řešení "znát" a zároveň bude schopen vyplynuvší problémy okamžitě řešit.
     

Upřímně věříme, že tato námi nabízená služba založená na dlouhodobé důvěře mezi poskytovatelem a zákazníkem, přináší našim zákazníkům úsporu finančních i lidských prostředků.