CCS international s.r.o.

English

P R O F I L   S P O L E Č N O S T I


Společnost Computer Complete Service s.r.o. byla založena 2.5.1990 jako první soukromá, ryze česká firma na trhu výpočetní techniky v ČR. Sídlo firmy je v Českých Budějovicích. Firemní středisko je také v Praze. Většina našich služeb a produktů je dodávána zákazníkům v České republice, pouze některé menší zakázky realizujeme v zahraničí.

N a š e   k l í č o v é   b o d y

N a b í d k a   n a š i c h   s l u ž e b   j e   p e s t r á

Vždy se snažíme všem našim zákazníkům vyjít vstříc - ohledně poskytovaných služeb i dodávaných produktů. Celé spektrum našich služeb v oblasti výpočetní techniky naleznete v Produktech.